Vuokrausehdot

24pakurent:n vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, 24pakurent (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot (Osoite: Turuntie 5-7, 03600 Karkkila. p. 0400 463 708)

a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

b) Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle sovitun mukaisesti. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa yhden vuorokauden vuokran sekä 20 € jokaiselta myöhästyneeltä tunnilta. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle.

c) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon
kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

Vuokraamolla on oikeus ilman perusteluja kieltäytyä vuokraamasta ajoneuvoa.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun Asiakas vastaanottaa auton ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

c) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Auto voidaan luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi vain Vuokraamon kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle auto luovutetaan kuljetettavaksi. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e) Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

d) Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei Asiakas noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus vaatia 200 €:n maksu sopimusrikosta.

5. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman Vuokraamon kirjallista lupaa.

6. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki aiheuttamansa vahingot Vuokraamolle.

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen auton korjauskustannusten mukaan korvausvastuun ylärajaan asti, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vaurion.

c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

d) Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Maksamattomista maksuista Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 30 €:n käsittelymaksun.

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 6 kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen
liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

d) Omavastuuosuus maksetaan kokonaisuudessaan Vuokraamolle heti vahingon tapahduttua ja se on suuruudeltaan 1500€, jonka jälkeen vuokraaja vie auton huoltoon. Todellisten kulujen jälkeen mahdollinen erotus palautetaan Asiakkaalle.

7. Auton tankkaus

Asiakas tankkaa auton itse ja tankkauksen on tapahduttava vuokra-ajan sisällä. Auto on tankattava lähimmällä mahdollisella huoltoasemalla ja tankkauksesta on esitettävä kuitti palautuksen yhteydessä. Autojen polttoainekulutus n. 10-12 ltr / 100 km. Mikäli asiakas ei ole tankannut autoa itse, peritään 20 e:n tankkausmaksu sekä kulutettu polttoaine (Diesel).

8. Vahinkotapaukset

a) Vahinko- ja varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan.

b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja Poliisiin sekä täytettävä vahinkoilmoitus.

9. Maksaminen

a) Vuokraamon hyväksymä maksuväline on käteinen, MobilePay tai pankkikortti.

b) Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta vakuusmaksua ennen ajoneuvon luovutusta, jonka perusteella Vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut.

c) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.